top of page
P3-Rendering 320-2.jpg

Διεθνής Διαγωνισμός για την Αστική και Αρχιτεκτονική Αναγέννηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας

Τοποθεσία:          Αθήνα - Ελλάδα

Οικόπεδο:           8km²

Δομημένη επιφάνεια: XXXm²

Ημερομηνία έννοιας: Ιούνιος 2019

 

 

   Ο κύριος στόχος πολεοδομικού σχεδιασμού της πρότασης είναι η δημιουργία νέων παραμέτρων μεταφοράς (τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία, πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι) που σχετίζονται και συνυπάρχουν στις μεγαλύτερες εκτάσεις και το πλαίσιο του Ιστορικού Τριγώνου γενικά.

 

   Η δημιουργία ενός δικτύου «πολυμορφικών διαδρόμων βιώσιμης κινητικότητας» που θα αποτελείται από κύριες οδούς κυκλοφορίας τραμ ή / και τρόλεϊ, πλαισιωμένες από πεζόδρομους, μονοπάτια ποδηλάτων και δενδροφυτεύσεις στο Ιστορικό Τρίγωνο, σε συνδυασμό με την αφαίρεση και / ή περιθωριοποίηση αυτοκινήτων, θα οδηγεί σε μια νέα προοπτική ανάπτυξης, ενίσχυσης και ενίσχυσης των νέων χρήσεων, λειτουργιών και υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν στρατηγικά, θα εντοπίζονται και σε σχέση με τις υπάρχουσες περιοχές που απαιτούν, τουλάχιστον, σοβαρή αναζωογόνηση.

      

   Η χρήση αυτοκινήτων, είτε από κατοίκους, εμπόρους είτε από επισκέπτες, θα πρέπει να ρυθμίζεται και να ελέγχεται αυστηρά (εφαρμογή πρόσβασης ανάμεσα σε αναδυόμενες στοίβες), να προγραμματίζεται (εντός συγκεκριμένων και ονομαστικών ωρών πρόσβασης, φόρτωσης και εκφόρτωσης) και βάσει αυτοματισμού συστημάτων αλλά και στην προηγμένη τεχνολογία (συσχέτιση, αναλογία και κατανομή συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης σε κατοίκους ή / και επισκέπτες) ανά περιοχή.

              

 

P1-Urban Town Planning 1.jpg

    Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνύπαρξη διαφόρων λειτουργιών, χρήσεων και υπηρεσιών, καθώς και τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, επαναπροσδιορίζοντας τη ροή και την κατεύθυνση κυκλοφορίας και κυκλοφορίας, όχι μόνο των πεζών αλλά και των διαφόρων μέσων μαζικής μεταφοράς .

 

    Οι νέες προτεινόμενες παρεμβάσεις θα καθοδηγούνται από τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, της αναβάθμισης, της αειφορίας, της κινητικότητας και της ανθεκτικότητας.

 

    Εκτός από την αστική ανάπτυξη και τις μεταφορές, η αρχιτεκτονική ιδέα, το πλαίσιο και ο σχεδιασμός, πρέπει να συμμορφώνονται, να προσαρμόζονται, να ανταποκρίνονται και να αφομοιώνουν τις συνθετικές αρχές, λειτουργίες, χρήσεις, αισθητική, περιβαλλοντικές, οικολογικές, αστικές και οικονομικές πτυχές των κριτηρίων που αναφέρονται παραπάνω.

 

    Επομένως, η αρχιτεκτονική ιδέα της πρότασης έχει να κάνει με την ελαφρότητα και την κινητικότητά της, μέσα σε ένα πολυμορφικό και μεταμορφώσιμο μεταλλικό πλέγμα, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που μπορούν να μεταλλαχθούν, τροποποιηθούν και που μπορούν να προσαρμοστούν και να σχετίζονται με διάφορες χρονικές περιόδους ( παρελθόν, παρόν και μέλλον) και να επεκταθεί (οριζόντια ή / και κάθετα) ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να πολλαπλασιαστεί, να μειωθεί, να μεταφερθεί ή / και να αφαιρεθεί από το δίκτυο, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες της πόλης και ενός συνεχώς εξελισσόμενος κόσμος.

P2-City Facades Collage Total.jpg
P1-Urban Town Planning 2.jpg

    Η ελαφρότητα της αρχιτεκτονικής προσέγγισης και πρότασης είναι συνεπώς μια σκόπιμη περιβαλλοντική, οικολογική και οικονομική λύση, αλλά και μια δοκιμασία, σε ένα σενάριο που περιορίζει τη μονιμότητα σε περίπτωση προβληματικών αποτελεσμάτων, ενώ διευκολύνει και διασφαλίζει κυρίως τη διάδοση και την εφαρμογή απεριόριστων εναλλακτικών λύσεων. σενάρια και δυνατότητες, στην ευρύτερη περιοχή εντός και / ή εκτός των ορίων του Ιστορικού Τριγώνου.

 

     Το ίδιο ισχύει για τις χρήσεις, τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες, τα δομικά υλικά και την αισθητική, οι οποίες μπορούν επίσης να προσαρμοστούν και να τροποποιηθούν ανάλογα με τις αστικές, αρχιτεκτονικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές, οικονομικές, γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περιοχής, εποχής και περιόδου εγκαίρως.

P4-Rendering 417.jpg

    Τέλος, στο σύνολό του, οι σχεδιαστικές και αρχιτεκτονικές ιδέες, προτάσεις και παρεμβάσεις είναι τέτοιες, ώστε τα κύρια κατευθυντήρια θέματα της αειφόρου κατασκευής, της περιβαλλοντικής προσέγγισης, της οικολογικής προστασίας, της κινητικότητας και της οικονομικής προσέγγισης, όχι μόνο να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν, αλλά μπορούν επίσης να γίνουν ακόμη πιο σημαντικό, με βάση τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, τις μεθόδους κατασκευής και τα υλικά που μπορούν να εφαρμοστούν και να ενσωματωθούν εντός και σε όλη την πρόταση.

 

    Με αυτό το τρίπτυχο (ελαφρότητα, ευελιξία, ευελιξία) οι παρεμβάσεις θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη του δημόσιου χώρου, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και στη διασύνδεση του κέντρου της πόλης με την ευρύτερη αστική περιοχή, αλλά και μεταξύ των κενών χώρων και των δομημένων δικτύων, δημιουργώντας ένα ίση σχέση και συμβίωση των περιοχών που απαρτίζουν το Ιστορικό Τρίγωνο και διαμορφώνουν τις λειτουργίες, τις χρήσεις και τις υπηρεσίες, καθιστώντας τον προορισμό κατοικίας, γραφείου, λιανικής, εμπορικών συναντήσεων, εργαστηρίων, παραδοσιακών ή / και σύγχρονων συναλλαγών, χειροτεχνίας, πολιτισμού, αναψυχή, ενώ ταυτόχρονα εκθέτει τον μητροπολιτικό και ιστορικό χαρακτήρα του κέντρου της πόλης.

P4-Container Typology.jpg

    Κυρίαρχο στοιχείο της πρότασης είναι επίσης η συνοχή των παρεμβάσεων και η σχέση που θα μοιραστούν μεταξύ τους, είτε αστικές, αρχιτεκτονικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικιστικές, εμπορικές και / ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, παρέμβαση, άκυρη, υπάρχουσα οικοδόμηση , δημόσιος χώρος, διατηρητέο κτίριο, χώρος πρασίνου, σε μια προσπάθεια εφαρμογής ενιαίας προσέγγισης, θεωρίας, εκτέλεσης και αισθητικής, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή φιλοσοφία και ομοιόμορφη αντίληψη και πλαίσιο υλικών και χρωμάτων.

 

    Αυτή η μεταβλητή προσέγγιση θα έχει θετικό αντίκτυπο στον περιβαλλοντικό, βιοκλιματικό και οικονομικό τομέα και θα είναι σε θέση να προσαρμόζεται ανάλογα σε οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες, ενώ επιδιώκει να ενσωματώσει τις ολοκληρωμένες μεθόδους στην αρχιτεκτονική τοπίου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αειφόρο διαχείριση.

P5-Rendering 515.jpg

    Το πολυμορφικό και μεταμορφώσιμο αρχιτεκτονικό μεταλλικό δομικό πλέγμα, γίνεται το πλήθος διαφόρων υπηρεσιών, λειτουργιών, χρήσεων και εγκαταστάσεων για την αναβίωση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων, κενών χώρων, για την τόνωση του παραδοσιακού εμπορίου και της βιοτεχνίας στις ιστορικές τους ζώνες, για - στέγαση και αναβίωση του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέα σημεία ενδιαφέροντος και πάνω απ 'όλα, αναζωογονώντας τα ζωτικά μέρη της πόλης, αναδιαμορφώνοντας και δημιουργώντας τις σωστές και ευεργετικές συνθήκες για πολλές χρήσεις, μέσω της ποιοτικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης δημόσιος χώρος, βιώσιμη κινητικότητα, έξυπνη κατασκευή και ανάδειξη του διεθνούς μητροπολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του κέντρου της πόλης και των άμεσων προαστίων.

P4-Rendering%20413_edited.jpg
bottom of page