top of page
Camera003_4K PP.jpg

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Τοποθεσία:          Κύπρος - Λάρνακα

Οικόπεδο:           2,766 m²

Δομημένη επιφάνεια: 3,559 m²

Κόστος κατασκευής:  5.266.750 €

 

          

Σε μια εποχή που η κοινωνική αποστασιοποίηση καθίσταται υποχρεωτική λόγω της πανδημίας Covid-19, η κοινωνική στέγαση πρέπει, αν μη τι άλλο, να αξιολογηθεί με διαφορετικά κριτήρια και με μια εντελώς νέα προσέγγιση, τουλάχιστον όσον αφορά τη συναρμολόγηση και την απομόνωση.

 

Δεν πρέπει πλέον να θεωρούμε δεδομένο το θεμελιώδες δικαίωμα όλων να επωφελούνται από καλής ποιότητας στέγαση με βασικές ανέσεις σε προσιτή τιμή, ανεξάρτητα από κοινωνικό επίπεδο, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από την απαραίτητη και ελάχιστη ασφάλεια και υγεία παραμέτρους, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε καταστάσεις κρίσης, ανεπιθύμητων ενεργειών, πανδημιών και ακραίων συνθηκών.

    

Η κοινωνική (για να πούμε το λιγότερο) απόσταση σήμερα μπορεί να θεωρηθεί πολυτέλεια, χωρίς καμία δόση υπερβολής.

 

Μια πολυτέλεια που μεταφράζεται αρχιτεκτονικά σε ελάχιστο κόστος, καθώς είναι το κενό, η μη δομημένη, αστική και δημόσια υποδομή, που μπορεί να μετατραπεί σε υπαίθριους χώρους πρασίνου, πάρκα και φυσικούς, διαμορφωμένους «πνεύμονες» μεταξύ των δομημένων δικτύων της πόλης.

 

Ωστόσο, το κενό μπορεί επίσης να έχει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα όπως αυτό της εκμετάλλευσης, της διαμόρφωσης και του μετασχηματισμού του, ανάλογα με τις συνθήκες, τις συνθήκες και τις ανάγκες.

 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να τυποποιηθεί, καθώς και να είναι δομημένο, ώστε να διασφαλιστεί η μεθοδολογία και η οργάνωση, αποφεύγοντας ό, τι μπορεί σε μια συγκεκριμένη εποχή να θεωρηθεί σωστό και απαραίτητο, αλλά σε μια άλλη και υπό διαφορετικές συνθήκες, παράγοντες και γεγονότα, αποδεικνύεται να είναι, αν μη τι άλλο, ξεπερασμένο.

 

 

Camera003_4K PP.jpg

   Οι κύριοι πυλώνες και η έμπνευση της πρότασης για το Συγκρότημα Κοινωνικής Στέγασης του Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας, είναι οι αστάθμητοι παράγοντες μιας κοινωνίας που όχι μόνο την τροποποιεί αλλά και την εξελίσσεται σύμφωνα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης εποχής.

  

   Η προσαρμογή σε όλους αυτούς τους ασταθείς, μεταλλαγμένους ή ακόμη και άγνωστους (προς το παρόν) παράγοντες είναι μια ευκαιρία και επιβολή για μια μεταβλητή κατασκευή, η τυπολογία της οποίας μπορεί να διαμορφωθεί, να μεταμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις συνθήκες της εποχής ή / και δεδομένη στιγμή.

 

   Παγκόσμιοι παράγοντες κάθε είδους (πολιτική, οικονομία, υγεία, τεχνολογία, περιβάλλον, φύση ...) εξελίσσονται συνεχώς ή / και τροποποιούνται, επομένως η αρχιτεκτονική και τα αστικά χαρακτηριστικά πρέπει να τοποθετηθούν στον ίδιο δρόμο εξέλιξης, σχετικά με την αρθρωτότητα και την ευελιξία, πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι οι παράγοντες πολεοδομικού σχεδιασμού και οι νομοθεσίες τροποποιούνται επίσης διαρκώς (όσον αφορά τους συντελεστές δόμησης, κάλυψης, δαπέδου, ύψους ...), όπως και οι παράγοντες που ζητούνται σε αυτό το έργο, οι οποίοι "μπορούν να επωφεληθούν από τη διακριτική ευχέρεια σύμφωνα με το νόμο" όσον αφορά τους επιτρεπόμενους παράγοντες πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

   Η αρχιτεκτονική ευελιξία και η τυπολογία της πρότασης είναι συνεπώς ίσως το πιο σημαντικό μέρος όσον αφορά τη διαμόρφωση του όγκου, του σχήματος, της λειτουργίας, των λειτουργιών και ως αποτέλεσμα αυτών, της αισθητικής και της επιλογής υλικών, στοιχείων που παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην τελική αισθητική όσο και στο συνολικό κόστος της κατασκευής του έργου, ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών.

 

   Η δυνατότητα μελλοντικής διαμόρφωσης, τροποποίησης, επέκτασης, διαμέρισης και ακόμη και αύξησης μονάδων ή / και διαμερισμάτων διασφαλίζεται με τον απλούστερο και οικονομικότερο τρόπο μέσω της ευελιξίας του τυπικού αρχιτεκτονικού πλέγματος και του δομικού σώματος, τα οποία μπορούν να επεκταθούν κάθετα ή / και οριζόντια , ως πλέγμα που μπορεί να φιλοξενήσει τα τυποποιημένα σχήματα και διατάξεις των μονάδων ή / και των διαμερισμάτων, σε πλήρη ανταπόκριση στους αντίστοιχους πολεοδομικούς παράγοντες, τους νόμους και τις κοινωνικές παραμέτρους της αντίστοιχης εποχής.

 

   Ακόμα κι αν έχουν δοθεί λεπτομερείς προδιαγραφές και πληροφορίες σχετικά με τη ζητούμενη δομή του έργου και τον αριθμό των μονάδων, ως προς τον τύπο και το μέγεθος των διαμερισμάτων, οι οποίοι θα μπορούσαν να πουν σίγουρα, χωρίς να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθούν τα δημογραφικά στοιχεία, πόσο μάλλον το κοινωνικά δεδομένα της Κύπρου ή / και της Λάρνακας, ποιος αριθμός και / ή μέγεθος διαμερισμάτων θα πρέπει να ενσωματωθούν ή ακόμη και να τροποποιηθούν σε αυτό το έργο, πόσο μάλλον σε οποιαδήποτε κοινωνική στέγαση, στο εγγύς ή ακόμα και μακροπρόθεσμο μέλλον;

 

   Ως εκ τούτου, το κύριο δομικό στοιχείο της πρότασης, δηλαδή το δομικό μεταλλικό πλέγμα, δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε τα μη χτισμένα κενά να μπορούν να διαμορφωθούν και να τροποποιηθούν από κήπους σε βεράντες και / ή δομημένους εσωτερικούς χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του αντίστοιχη εποχή, παράγοντες και γεγονότα που αντιστοιχούν σε αυτήν.

Camera007_PP.jpg

   Τα μη χτισμένα κενά έχουν διαμορφωθεί σε εξωτερικούς, ημιυπαίθριους κήπους, βεράντες και γενικές περιοχές πρασίνου, βλάστησης, ανάπαυσης, ελεγχόμενης συναρμολόγησης και προσωρινής «διαφυγής» από τους εσωτερικούς και ιδιωτικούς χώρους των διαμερισμάτων, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την ίδια την πολυκατοικία , σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή / και ακραίων γεγονότων όπως αυτό που προέκυψε λόγω της πανδημίας του Covid-19.

 

   Όποτε κρίνεται απαραίτητο, αυτά τα κενά μπορούν να μοντελοποιηθούν ώστε να σχηματίσουν επεκτάσεις ή / και διάφορες τυπολογίες διαμερισμάτων 2 - 4 - 4 υπνοδωματίων.

 

   Η τυποποίηση των μονάδων ή / και των διαμερισμάτων και των διαφόρων χώρων ή / και χρήσεών τους εν γένει, αρχικά αντιλήφθηκε λαμβάνοντας τις απαραίτητες προδιαγραφές και διαστάσεις ενός πλέγματος που μπορεί να φιλοξενήσει τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι, με βάση τη χαλύβδινη δομή της στήλης, επωφεληθείτε από μεγάλες εκτάσεις καλυμμένων περιοχών στο ισόγειο κάθε ξεχωριστού κτηρίου.

 

   Οι υποδιαιρέσεις του πλέγματος με πολλαπλάσια των 3m, ανάλογα με την επιθυμητή χρήση, δημιουργούν επιφάνειες 9m2 - 18m2 - 27m2 - 36m2 (και ούτω καθεξής) που μπορούν να σχηματίσουν τετράγωνους, ορθογώνιους ή ακόμα και πολύπλοκους σχηματισμούς, προσφέροντας έτσι απεριόριστες δυνατότητες, όγκους και σχήματα.

 

   Λαμβάνοντας αναπόφευκτα υπόψη τα τελευταία γεγονότα και παράγοντες που οφείλονται στην πανδημία Covid-19, η σύνδεση της κοινωνικής στέγασης με την κοινωνική απόσταση, επηρέασε την αρχιτεκτονική ιδέα, τη μορφή, την αισθητική και τη γενική ιδέα της πρότασης, καθώς το κύριο μέλημα δεν ήταν μόνο να μην αναβαθμίστε τον παρεξηγημένο όρο "Κοινωνική στέγαση", αλλά και για να ορίσετε αρχιτεκτονικά την ίδια την ερμηνεία και την ουσία του όρου, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την αύξηση του κόστους λόγω ακριβών υλικών.

 

   Η επιλογή των υλικών αποφασίστηκε επομένως με βάση τη μεθοδολογία κατασκευής και τη σκόπιμη αρχιτεκτονική αντίληψη καθώς και τους παράγοντες της προκατασκευασμένης και μεταλλαγμένης κατασκευής, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως οικοδεσπότες για διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που προκαθορίζουν ένα βιώσιμο συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών .

 

   Ως εκ τούτου, το δομικό μεταλλικό πλέγμα δημιουργεί αρχιτεκτονικούς άξονες, με βάση τις προδιαγραφές για άνετους χώρους στάθμευσης και εκτείνεται, οριζόντια και κάθετα, ως μεταλλικό πλέγμα στο οποίο μπορούν να ενσωματωθούν και να προσαρμοστούν οι τυποποιημένοι όγκοι και τυπολογίες διαμερισμάτων 2 - 3 - 4 υπνοδωματίων. όπως το κοινό, κοινόχρηστοι χώροι όπως εξωτερικοί διάδρομοι κυκλοφορίας, σκάλες, ημιυπαίθριοι κήποι (για αποκλειστική χρήση των διαμερισμάτων) και ιδιωτικές βεράντες.

Camera009_PP.jpg

   Οποιαδήποτε εξωτερική και / ή κοινή (μεταξύ των διαμερισμάτων) τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικά / ακουστικά τούβλα, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι και τυχόν ψευδείς οροφές είναι επίσης κατασκευασμένοι από θερμο / ακουστικό μονωμένο ξηρό γυψοσανίδα.

 

   Τόσο τα δομικά στοιχεία του έργου όσο και τα επιλεγμένα υλικά πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα και απαραίτητα πρότυπα πυροπροστασίας, βάσει των αντίστοιχων νόμων.

 

   Η τυποποίηση των διαστάσεων και η επιλογή των υλικών, επιτρέπουν τη βιομηχανική προκατασκευή και επανάληψη στην παραγωγή και την κατασκευή τους, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος, αλλά επιτρέπει επίσης τη μελλοντική, ταυτόσημη αναπαραγωγή τους σε περίπτωση ανάγκης λόγω επέκτασης ή / και τροποποίησης της διαμόρφωσης του σχεδίου.

 

   Τα δομικά μεταλλικά πλαίσια, αλουμίνιο (εξωτερική επένδυση θερμομονωτικού / ήχου / αδιάβροχου μονωτικού κυματοειδούς πάνελ, ανοίγματα και σκίαση) καθώς και ξύλο (εσωτερικά έπιπλα, κουζίνες και υπνοδωμάτια) είναι τα κύρια υλικά που αντικατοπτρίζουν την αισθητική πρόταση, ενώ τα δάπεδα ενισχυμένου φωτός σκυρόδεμα που χύνεται σε τραπεζοειδείς μεταλλικές λαμαρίνες, καλύπτεται με συμπιεσμένο ξύλο (σαλόνια, κουζίνες, υπνοδωμάτια και χωλ), και / ή ανθεκτικά, αδιάβροχα και αντιολισθητικά βινύλια (μπάνια και τουαλέτες).

 

   Ένα άλλο πρόσθετο αισθητικό χαρακτηριστικό με περιβαλλοντικό / οικολογικό όφελος είναι το στοιχείο της βλάστησης το οποίο, με τη βοήθεια κάθετων ή / και οριζόντιων επιφανειών από ελαφρύ μεταλλικό πλέγμα, τόσο σε ημιυπαίθριους κήπους (για αποκλειστική χρήση των ενοικιαστών) όσο και σε ιδιωτικό βεράντες, ανεβαίνει και δημιουργεί πρόσθετη σκίαση, ιδιωτικοποίηση, αλλά προσφέρει επίσης μια πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση, σε σχέση με τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου των γύρω περιοχών (μέρος της πρότασης).

 

   Όλα τα μπαλκόνια και οι σκάλες είναι επίσης κατασκευασμένα με μεταλλικό πλέγμα, ώστε να ενισχύεται η αναρρίχηση και / ή η ανάρτηση των φυτών, προσθέτοντας ιδιαίτερα τις περιβαλλοντικές και οικολογικές πτυχές, καθώς η σκίαση συμβάλλει στη μείωση της θερμότητας το καλοκαίρι, δημιουργώντας ταυτόχρονα ιδιωτικότητα.

 

   Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του έργου δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ ιδιωτικού, κοινόχρηστου, ημι-δημόσιου και δημόσιου χώρου. Οι μεγάλες ιδιωτικές βεράντες και οι ημι-ανοιχτοί κήποι των κτιρίων, πλούσιοι σε βλάστηση, λειτουργούν ως συνδετικά στοιχεία μεταξύ των σπιτιών και των γύρω δημόσιων χώρων πρασίνου. Αυτοί οι εξωτερικοί και ημι-υπαίθριοι χώροι είναι μια ευκαιρία για την ελεγχόμενη συγκέντρωση των κατοίκων, καθώς και χώρους παιχνιδιού για παιδιά. Η βλάστηση και η φύση που υπάρχουν στις βεράντες, οι ημι-υπαίθριοι κήποι και οι δημόσιοι χώροι πρασίνου είναι κυπριακής παραδοσιακής ποικιλίας έτσι ώστε να τονίζεται η σχέση και η συνύπαρξη των έργων χώροι πρασίνου με εκείνους των γύρω δημόσιων χώρων.

Camera011_PP.jpg

   Η αρθρωτή μορφή του έργου δημιουργεί μια μεταλλακτική έννοια της αισθητικής στην πτυχή των κτιρίων μέσω κενών και δομημένων όγκων. Η διαφοροποίηση του υλικού ανάλογα με τις χρήσεις και τις λειτουργίες, παραμένει ελαφριά κατασκευή έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί και να τροποποιηθεί εύκολα ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες. Η κάθετη και οριζόντια κίνηση τονίζεται μέσω της αναρρίχησης της βλάστησης στην οποία οι ίδιοι οι κάτοικοι των συγκροτημάτων μπορούν να δώσουν το δικό τους στίγμα και φροντίδα, τονίζοντας την ευκαιρία κοινωνικοποίησης μεταξύ τους αλλά και μέσω της ίδιας της φύσης, θέτοντας έναν νέο τρόπο ζωής.

 

   Μια σημαντική παράμετρος σε σχέση με την αισθητική, την ποιότητα και την άνεση της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης ή / και της διάταξης των διαμερισμάτων, καθώς και τον προσανατολισμό τους, είναι ότι κανένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό ή / και βεράντα δεν είναι ορατό από οποιοδήποτε άλλο κοντινό διαμέρισμα, επομένως διασφάλιση της διακριτικής ευχέρειας και της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που θα επωφεληθούν από αυτές τις κοινωνικές κατοικίες.

 

   Οι μεγάλες βεράντες, καθώς και οι ημιυπαίθριοι κήποι (για την αποκλειστική χρήση των διαμερισμάτων) συμβάλλουν επίσης στη βιοκλιματική προσέγγιση της πρότασης, καθώς οι προεκτάσεις των πλακών πάνω από τις βεράντες εξασφαλίζουν την απαραίτητη σκίαση και έτσι δροσιά, ειδικά σε Η νότια πρόσοψη, σε συνδυασμό με τον μεγάλο επιμήκη άξονα επέκτασης του έργου από την Ανατολή προς τη Δύση, επιτρέπει την εισροή επιθυμητών ανέμων, μέσω των διαφόρων εσοχών και κενών που δημιουργούνται μεταξύ των διαμερισμάτων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες προβολές σκίασης και δροσιάς το καλοκαίρι και ταυτόχρονα μεγαλύτερη συλλογή ηλιακής θερμότητας το χειμώνα όταν ο ήλιος είναι χαμηλότερος.

   Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζονται οι προδιαγραφές θερμικής μόνωσης των δομικών υλικών του έργου και οι απαραίτητες βιοκλιματικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης με την πιο εκτεταμένη χρήση συστημάτων παθητικής ψύξης και θέρμανσης, καθώς η μεγάλη επιφάνεια στην οροφή επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση χώρου από ηλιακό πάνελ ενέργειας ως οικολογική και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

 

   Μεγάλες φυτευμένες επιφάνειες επηρεάζουν θετικά τη θερμοκρασία και τους αέριους ρύπους, ενώ τα διάφορα κενά ενεργούν ως μη συνεχόμενες επιφάνειες που αλληλεπιδρούν με τις πολλές γωνίες και τις αλλαγές κατεύθυνσης, επιτρέπουν καλύτερη κατανομή και φυσικό φιλτράρισμα του αέρα.

    

   Η προστασία από τον ήλιο το καλοκαίρι μέσω μεγάλων καλυμμένων βεράντων ή / και κήπων, οι οποίες επίσης λειτουργούν ως μεγάλες επιφάνειες που εκτίθενται στον χαμηλότερο ήλιο το χειμώνα, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση δροσερών ανέμων και την απομάκρυνση της υπερβολικής θερμότητας το καλοκαίρι, δημιουργούν ένα φυσικό βιοκλιματικό και περιβαλλοντική αρχιτεκτονική προσέγγιση.

 

   Αυτές οι παθητικές προδιαγραφές φυσικής ψύξης μέσω του εξαερισμού του κτιρίου που απομακρύνουν την υπερβολική θερμότητα διατηρώντας το κτίριο δροσερό τους καλοκαιρινούς μήνες, εξασφαλίζουν φυσική ανανέωση του εσωτερικού αέρα από το άμεσο φυσικό περιβάλλον.

Camera005_PP.jpg

   Όλες οι παραπάνω τεχνικές και / ή φυσικές προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής και των δομικών υλικών του έργου έχουν ως αποτέλεσμα πολύ ευεργετικές συνθήκες σχετικά με τις ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του έργου και συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ελάχιστη κατανάλωση, τόσο στη λειτουργία θέρμανσης split unit και συστήματα κλιματισμού, καθώς και στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες και θερμοσίφωνες οροφής ή / και τροφοδοσία.

 

   Οι διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου μεταξύ και γύρω από τα δύο κτίρια, αναβαθμίζουν την περιβαλλοντική προσέγγιση του έργου και εκείνων των άμεσων γύρω περιοχών, που χρειάζονται πράσινους χώρους για ενίσχυση από την παραδοσιακή κυπριακή βλάστηση, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα του αέρα μέσω της εισαγωγής αρωματικών φυτών και βότανα.

 

   Η ποιότητα και οι βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης του κοινωνικού οικοτόπου σε τέτοια οικιστικά έργα, διασφαλίζονται όχι μόνο μέσω της ίδιας της κατοικίας αλλά και μέσω της άνεσης που δημιουργείται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στις ίδιες τις μονάδες.

 

   Μετά την πρόσφατη κατάσταση και χωρίς να γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη ή / και το αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, γίνεται η πολυτέλεια των εξωτερικών χώρων μέσω της δημιουργίας μεγάλων βεράντων, πόσο μάλλον κήπων και χώρων πρασίνου που θα εκμεταλλευτούν οι ίδιοι οι κάτοικοι. μια μη διαπραγματεύσιμη αναγκαιότητα σε όλες τις περιοχές της αρχιτεκτονικής και αστικής προσέγγισης ενός τέτοιου έργου.

 

   Ακόμη και η δυνατότητα βιώσιμης αστικής καλλιέργειας, όσο μικρή και αν είναι, γίνεται μια παράμετρος που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής όλων προς το καλύτερο, όπως και δημόσιοι, ημιυπαίθριοι και / ή ιδιωτικοί ελεγχόμενοι χώροι συναρμολόγησης, οι οποίοι γίνονται πρωταγωνιστές μια καλύτερη κοινωνική και ανθρώπινη συμπεριφορά μεταξύ των κατοίκων ενός προγράμματος κοινωνικής στέγασης.

 

   Τέλος, όπως ορθώς δηλώνει η εισαγωγή του ανταγωνισμού, δίνεται ότι καθώς εξαπλώνεται η στεγαστική κρίση, η ανάγκη για κοινωνική στέγαση θα αυξηθεί και σε συνδυασμό με τη φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών στέγασης, η τρέχουσα αστική προσέγγιση απαιτεί τα κοινωνικά έργα στέγασης να γίνουν συνέχεια την αστική υποδομή, που ενσωματώνεται στη γύρω περιοχή και στους χώρους της πόλης.

 

   Τέλος, η ολοκλήρωση και η σχέση μεταξύ της πόλης και της ίδιας της κοινωνίας διασφαλίζεται από την ευέλικτη αρχιτεκτονική και αστική αντίληψη του έργου στην υπάρχουσα υποδομή της πόλης, δημιουργώντας ποιότητα και πολυτέλεια μέσω της εξέλιξης της οικοδομικής διαδικασίας γύρω από το κενό στοιχεία και την άμεση συνύπαρξη με τους γύρω δημόσιους χώρους πρασίνου, συνεπώς συνυπάρχουν, διαμορφώνονται, μεταλλάσσονται και προσαρμόζονται σε οποιονδήποτε αστικό παράγοντα, πόσο μάλλον στις κοινωνικές απαιτήσεις των αντίστοιχων αναγκών στέγασης.

Camera011_PP.jpg
bottom of page