top of page
10mz.jpg

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

Τοποθεσία:          Κύπρος - Λάρνακα

Οικόπεδο:           2,766 m²

Δομημένη επιφάνεια: 3,559 m²

Κόστος κατασκευής:  5.266.750 €

 

          

Σε μια εποχή που η κοινωνική αποστασιοποίηση καθίσταται υποχρεωτική λόγω της πανδημίας Covid-19, η κοινωνική στέγαση πρέπει, αν μη τι άλλο, να αξιολογηθεί με διαφορετικά κριτήρια και με μια εντελώς νέα προσέγγιση, τουλάχιστον όσον αφορά τη συναρμολόγηση και την απομόνωση.

 

Δεν πρέπει πλέον να θεωρούμε δεδομένο το θεμελιώδες δικαίωμα όλων να επωφελούνται από καλής ποιότητας στέγαση με βασικές ανέσεις σε προσιτή τιμή, ανεξάρτητα από κοινωνικό επίπεδο, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από την απαραίτητη και ελάχιστη ασφάλεια και υγεία παραμέτρους, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε καταστάσεις κρίσης, ανεπιθύμητων ενεργειών, πανδημιών και ακραίων συνθηκών.

    

Η κοινωνική (για να πούμε το λιγότερο) απόσταση σήμερα μπορεί να θεωρηθεί πολυτέλεια, χωρίς καμία δόση υπερβολής.

 

Μια πολυτέλεια που μεταφράζεται αρχιτεκτονικά σε ελάχιστο κόστος, καθώς είναι το κενό, η μη δομημένη, αστική και δημόσια υποδομή, που μπορεί να μετατραπεί σε υπαίθριους χώρους πρασίνου, πάρκα και φυσικούς, διαμορφωμένους «πνεύμονες» μεταξύ των δομημένων δικτύων της πόλης.

 

Ωστόσο, το κενό μπορεί επίσης να έχει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα όπως αυτό της εκμετάλλευσης, της διαμόρφωσης και του μετασχηματισμού του, ανάλογα με τις συνθήκες, τις συνθήκες και τις ανάγκες.

 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να τυποποιηθεί, καθώς και να είναι δομημένο, ώστε να διασφαλιστεί η μεθοδολογία και η οργάνωση, αποφεύγοντας ό, τι μπορεί σε μια συγκεκριμένη εποχή να θεωρηθεί σωστό και απαραίτητο, αλλά σε μια άλλη και υπό διαφορετικές συνθήκες, παράγοντες και γεγονότα, αποδεικνύεται να είναι, αν μη τι άλλο, ξεπερασμένο.

 

 

7mz.jpg

   Οι κύριοι πυλώνες και η έμπνευση της πρότασης για το Συγκρότημα Κοινωνικής Στέγασης του Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας, είναι οι αστάθμητοι παράγοντες μιας κοινωνίας που όχι μόνο την τροποποιεί αλλά και την εξελίσσεται σύμφωνα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης εποχής.

  

   Η προσαρμογή σε όλους αυτούς τους ασταθείς, μεταλλαγμένους ή ακόμη και άγνωστους (προς το παρόν) παράγοντες είναι μια ευκαιρία και επιβολή για μια μεταβλητή κατασκευή, η τυπολογία της οποίας μπορεί να διαμορφωθεί, να μεταμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις συνθήκες της εποχής ή / και δεδομένη στιγμή.

 

   Παγκόσμιοι παράγοντες κάθε είδους (πολιτική, οικονομία, υγεία, τεχνολογία, περιβάλλον, φύση ...) εξελίσσονται συνεχώς ή / και τροποποιούνται, επομένως η αρχιτεκτονική και τα αστικά χαρακτηριστικά πρέπει να τοποθετηθούν στον ίδιο δρόμο εξέλιξης, σχετικά με την αρθρωτότητα και την ευελιξία, πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι οι παράγοντες πολεοδομικού σχεδιασμού και οι νομοθεσίες τροποποιούνται επίσης διαρκώς (όσον αφορά τους συντελεστές δόμησης, κάλυψης, δαπέδου, ύψους ...), όπως και οι παράγοντες που ζητούνται σε αυτό το έργο, οι οποίοι "μπορούν να επωφεληθούν από τη διακριτική ευχέρεια σύμφωνα με το νόμο" όσον αφορά τους επιτρεπόμενους παράγοντες πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

   Η αρχιτεκτονική ευελιξία και η τυπολογία της πρότασης είναι συνεπώς ίσως το πιο σημαντικό μέρος όσον αφορά τη διαμόρφωση του όγκου, του σχήματος, της λειτουργίας, των λειτουργιών και ως αποτέλεσμα αυτών, της αισθητικής και της επιλογής υλικών, στοιχείων που παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην τελική αισθητική όσο και στο συνολικό κόστος της κατασκευής του έργου, ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών.

 

   Η δυνατότητα μελλοντικής διαμόρφωσης, τροποποίησης, επέκτασης, διαμέρισης και ακόμη και αύξησης μονάδων ή / και διαμερισμάτων διασφαλίζεται με τον απλούστερο και οικονομικότερο τρόπο μέσω της ευελιξίας του τυπικού αρχιτεκτονικού πλέγματος και του δομικού σώματος, τα οποία μπορούν να επεκταθούν κάθετα ή / και οριζόντια , ως πλέγμα που μπορεί να φιλοξενήσει τα τυποποιημένα σχήματα και διατάξεις των μονάδων ή / και των διαμερισμάτων, σε πλήρη ανταπόκριση στους αντίστοιχους πολεοδομικούς παράγοντες, τους νόμους και τις κοινωνικές παραμέτρους της αντίστοιχης εποχής.

 

   Ακόμα κι αν έχουν δοθεί λεπτομερείς προδιαγραφές και πληροφορίες σχετικά με τη ζητούμενη δομή του έργου και τον αριθμό των μονάδων, ως προς τον τύπο και το μέγεθος των διαμερισμάτων, οι οποίοι θα μπορούσαν να πουν σίγουρα, χωρίς να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθούν τα δημογραφικά στοιχεία, πόσο μάλλον το κοινωνικά δεδομένα της Κύπρου ή / και της Λάρνακας, ποιος αριθμός και / ή μέγεθος διαμερισμάτων θα πρέπει να ενσωματωθούν ή ακόμη και να τροποποιηθούν σε αυτό το έργο, πόσο μάλλον σε οποιαδήποτε κοινωνική στέγαση, στο εγγύς ή ακόμα και μακροπρόθεσμο μέλλον;

 

   Ως εκ τούτου, το κύριο δομικό στοιχείο της πρότασης, δηλαδή το δομικό μεταλλικό πλέγμα, δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε τα μη χτισμένα κενά να μπορούν να διαμορφωθούν και να τροποποιηθούν από κήπους σε βεράντες και / ή δομημένους εσωτερικούς χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του αντίστοιχη εποχή, παράγοντες και γεγονότα που αντιστοιχούν σε αυτήν.

6mz.jpg

   Τα μη χτισμένα κενά έχουν διαμορφωθεί σε εξωτερικούς, ημιυπαίθριους κήπους, βεράντες και γενικές περιοχές πρασίνου, βλάστησης, ανάπαυσης, ελεγχόμενης συναρμολόγησης και προσωρινής «διαφυγής» από τους εσωτερικούς και ιδιωτικούς χώρους των διαμερισμάτων, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την ίδια την πολυκατοικία , σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή / και ακραίων γεγονότων όπως αυτό που προέκυψε λόγω της πανδημίας του Covid-19.

 

   Όποτε κρίνεται απαραίτητο, αυτά τα κενά μπορούν να μοντελοποιηθούν ώστε να σχηματίσουν επεκτάσεις ή / και διάφορες τυπολογίες διαμερισμάτων 2 - 4 - 4 υπνοδωματίων.

 

   Η τυποποίηση των μονάδων ή / και των διαμερισμάτων και των διαφόρων χώρων ή / και χρήσεών τους εν γένει, αρχικά αντιλήφθηκε λαμβάνοντας τις απαραίτητες προδιαγραφές και διαστάσεις ενός πλέγματος που μπορεί να φιλοξενήσει τους απαραίτητους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι, με βάση τη χαλύβδινη δομή της στήλης, επωφεληθείτε από μεγάλες εκτάσεις καλυμμένων περιοχών στο ισόγειο κάθε ξεχωριστού κτηρίου.

 

   Οι υποδιαιρέσεις του πλέγματος με πολλαπλάσια των 3m, ανάλογα με την επιθυμητή χρήση, δημιουργούν επιφάνειες 9m2 - 18m2 - 27m2 - 36m2 (και ούτω καθεξής) που μπορούν να σχηματίσουν τετράγωνους, ορθογώνιους ή ακόμα και πολύπλοκους σχηματισμούς, προσφέροντας έτσι απεριόριστες δυνατότητες, όγκους και σχήματα.

 

   Λαμβάνοντας αναπόφευκτα υπόψη τα τελευταία γεγονότα και παράγοντες που οφείλονται στην πανδημία Covid-19, η σύνδεση της κοινωνικής στέγασης με την κοινωνική απόσταση, επηρέασε την αρχιτεκτονική ιδέα, τη μορφή, την αισθητική και τη γενική ιδέα της πρότασης, καθώς το κύριο μέλημα δεν ήταν μόνο να μην αναβαθμίστε τον παρεξηγημένο όρο "Κοινωνική στέγαση", αλλά και για να ορίσετε αρχιτεκτονικά την ίδια την ερμηνεία και την ουσία του όρου, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την αύξηση του κόστους λόγω ακριβών υλικών.

 

   Η επιλογή των υλικών αποφασίστηκε επομένως με βάση τη μεθοδολογία κατασκευής και τη σκόπιμη αρχιτεκτονική αντίληψη καθώς και τους παράγοντες της προκατασκευασμένης και μεταλλαγμένης κατασκευής, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως οικοδεσπότες για διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που προκαθορίζουν ένα βιώσιμο συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών .

 

   Ως εκ τούτου, το δομικό μεταλλικό πλέγμα δημιουργεί αρχιτεκτονικούς άξονες, με βάση τις προδιαγραφές για άνετους χώρους στάθμευσης και εκτείνεται, οριζόντια και κάθετα, ως μεταλλικό πλέγμα στο οποίο μπορούν να ενσωματωθούν και να προσαρμοστούν οι τυποποιημένοι όγκοι και τυπολογίες διαμερισμάτων 2 - 3 - 4 υπνοδωματίων. όπως το κοινό, κοινόχρηστοι χώροι όπως εξωτερικοί διάδρομοι κυκλοφορίας, σκάλες, ημιυπαίθριοι κήποι (για αποκλειστική χρήση των διαμερισμάτων) και ιδιωτικές βεράντες.

3.jpg
11mz.jpg
bottom of page