top of page
3 panoramic.jpg

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τοποθεσία:          Κύπρος - Λευκωσία

Μέγεθος οικοπέδου:  XX.XXXm²

Δομημένη επιφάνεια: XX.XXXm²

Κόστος κατασκευής:  € XX.XXX.XXX

 

 

 

   Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές και πολύπλοκες αρχιτεκτονικές μορφές και έννοιες φαίνεται να ευδοκιμούν λόγω των ανεξάντλητων τεχνολογικών μέσων αναπαράστασης (και επιρροών λόγω του Διαδικτύου), θα ήταν εύκολο να παρεκκλίνουμε από τη συμβολική και ευαίσθητη προσέγγιση στην οποία η ιστορία, η κληρονομιά, η παράδοση και η ταυτότητα συμβάλλουν σημαντικά σε τέτοια θεματικά έργα.

 

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Νέο Κυπριακό Μουσείο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό της ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου (σε σχέση με τις διάφορες εποχές, αντικείμενα και υλικά που αντιπροσωπεύουν) και ότι θα πρέπει επίσης να αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική και αστική κληρονομιά της Λευκωσίας, αντί να δημιουργεί ένα άλλο «παγκόσμιο» «τάση αρχιτεκτονικής αντίληψης που δεν είναι αντιπροσωπευτική του πλαισίου (ιστορικό, αρχιτεκτονικό, πολιτιστικό και αστικό) στο οποίο βρίσκεται.

4 entrance.jpg

   Αυτή η συμβολική έμπνευση προβάλλεται και αντιλαμβάνεται αρχιτεκτονικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα αλληλένδετα θέματα:

 

Κληρονομιά - ιστορικά, αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά, αστικά

ΙΣΤΟΡΙΑ - προβολή των διαφόρων εποχών στο χρόνο

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - αποκαλύπτοντας ευρήματα και αντικείμενα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - μορφή, όγκος, υλικά

ΟΥΡΒΑΝΙΣΜΟΣ - σχέση με τα κοντινά ιστορικά ενετικά τείχη

LANDSCAPING - σχέση με τη γύρω βλάστηση του πάρκου και

χαρακτηριστικά νερού

 

   Ένα σύγχρονο (εν μέρει) αλλά ιστορικό (σε περιεχόμενο) μουσείο πρέπει να δώσει έμφαση και να βασιστεί στον ιστορικό λόγο ύπαρξής του, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν είναι παρά η συμβολική αναφορά στα αρχαιολογικά ευρήματα των διαφόρων χρονικών περιόδων.

 

   Αυτός ο συμβολισμός (των διαφόρων εποχών) εκτίθεται στις θεματικές εκθέσεις, αλλά αντανακλάται επίσης μεταφορικά στις βασικές συμβολικές έννοιες της νέας έννοιας:

5 information centre.jpg

1.0 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 

 

  1. Οι αρχαιολογικοί ανασκαφικοί τάφοι (ορθογώνια κενά σε σχήμα κυτίου μέσα σε πλέγμα σαν σχέδιο) και η απλοποιημένη διάσπαση του ανθρωπομορφικού ειδώλου πικρολίτη (σχήμα σταυρού διαιρεμένο σε δύο ορθογώνια κάθετα αντιπαρατεθειμένα το ένα πάνω από το άλλο) λειτουργούν ως βάση για την εννοιολογική εξέλιξη της μορφής και του γενικού σχεδίου της έννοιας του μουσείου.

 

1.2 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο (χαλκός, πέτρα, μέταλλο, ξύλο…) αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές εποχές της αρχαιολογικής ιστορίας της Κύπρου και τα υλικά των ανασκαφικών αντικειμένων.

 

  1.  

 

Αυτός ο περίπατος από σκυρόδεμα υψώνεται από το έδαφος και τυλίγεται γύρω από ολόκληρο το χώρο, επιτρέποντας στον επισκέπτη να περπατήσει έξω και γύρω από τις διαφορετικές λειτουργίες και κτίρια (που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές εποχές μέσω του ενδιάμεσου υλικού επένδυσης), ενώ βρίσκεται ακόμη στην τοποθεσία του μουσείο.

 

Ως εκ τούτου, αυτός ο περίπατος γίνεται ένα ιστορικό «ταξίδι» όπως ο περίπατος που μπορεί κανείς να κάνει στα ενετικά τείχη που περιβάλλουν την παλιά πόλη της Λευκωσίας και βλέπει στη σύγχρονη πόλη, δίνοντάς της το μοναδικό αστικό περιβάλλον και τον σχεδιασμό της.

 

Τεχνικά λειτουργεί επίσης ως προστατευτική οροφή που καλύπτει το ισόγειο μονοπάτι και τις ιδιωτικές λειτουργίες του μουσείου, όπως τα εργαστήρια που πρέπει να εισέλθουν μόνο από το προσωπικό του μουσείου.

11 permanent exhibition.jpg

1.4. Οι στήλες των κυπριακών αρχαιολογικών χώρων αντικατοπτρίζονται και συμβολίζονται στους δομικούς πυλώνες του υπερυψωμένου σκυροδέματος που περιβάλλεται σε ολόκληρο τον χώρο του Νέου Κυπριακού Μουσείου.

 

1.5 Το μόνο ιστορικό και διατηρητέο κτίριο επί τόπου μπορεί να είναι ασήμαντο σε μέγεθος σε σύγκριση με την έκταση του νέου έργου, αλλά αποκτά μεγάλη σημασία μέσω της ιστορικής κληρονομιάς του σε σχέση με το θέμα του νέου μουσείου.

 

Το διατηρητέο ιστορικό κτίριο λειτουργεί ως το άνοιγμα της κουρτίνας στην ιστορία μέσω της κύριας λειτουργίας εισόδου του (πληροφορίες και έκδοση εισιτηρίων) προδιάθεση σαφώς στον επισκέπτη για αυτό που πρόκειται να επισκεφτεί / βιώσει.

 

Γίνεται επίσης μια συμβολική, αρχιτεκτονική και αισθητική εικόνα «καθρέφτη» του παλιού κυπριακού μουσείου στο απέναντι οικόπεδο.

6 ticketing centre.jpg

2.0 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ

 

 

2.1. Ο Προμαχώνας της Τρίπολης αντιπροσωπεύεται συμβολικά από το σχήμα του βέλους του σκυροδέματος στη βορειοανατολική γωνία του έργου.

 

Αυτή η αναφορά στα ιστορικά ενετικά τείχη, προμαχώνες και τάφρους (όταν πλημμυρίζουν από νερό) συμβολίζεται από ρηχές εκτάσεις λεκάνων νερού, οι οποίες αποτελούν επίσης παράταση των κατάστρωμα διαμορφωμένων μονοπατιών από την κοίτη του ποταμού μέχρι τη δυτική πλευρά του τόπου.

 

2.2 Η παράμετρος φυτικού τοπίου του έργου θεωρήθηκε πολύ σημαντική και πρωταρχική ανησυχία λόγω τριών παραγόντων:

 

Κυρίως επειδή το πάρκο στα βόρεια του χώρου του Μουσείου είναι ένα σημαντικό αστικό χαρακτηριστικό και συμβάλλει στην πράσινη όψη της πόλης που πάσχει σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη πάρκων και δέντρων γενικά.

 

Δεύτερον, η γειτονική πυκνή βλάστηση και τα δέντρα στη δυτική πλευρά του τόπου είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που επεκτάθηκε εθελοντικά στις διαμορφωμένες περιοχές του Νέου Μουσείου με κατάστρωμα μονοπατιών στο βαθμό που τοποθετούνται επανειλημμένα ειδικά σχεδιασμένα παγκάκια, παρέχοντας χώροι στοχασμού και χαλάρωσης για τον επισκέπτη.

 

Τέλος, η συμβολική συμβολή ιστορικών και παραδοσιακών κυπριακών δέντρων και φυτών όπως κυπαρίσσια, ελιές και διάφοροι τοπικοί άγριοι θάμνοι, προσθέτουν στον κυπριακό χαρακτήρα του έργου.

9 corridor.jpg

3.0 ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

                             

 

3.1 Μόνιμες εκθέσεις

 

Παρόλο που η διάταξη και ο χώρος για κάθε χρονική περίοδο των εκθέσεων δεν έχει καθοριστεί και επειδή οι διαφορές τους στο μέγεθος και τις ποσότητες (σχετικά με τα εκθέματα) ενδέχεται να ποικίλλουν, η διάταξη των θεματικών χώρων έχει σχεδιαστεί με πολυσθενή και ευέλικτο τρόπο με τα μέσα κινητών πάνελ διαχωρισμού για τον καθορισμό του χώρου και της περιοχής που απαιτείται για το καθένα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα και την ευελιξία για τροποποίηση και ρευστότητα ανάλογα με τον τρόπο και το τι θα εκτίθεται.

 

Ειδικοί κινητοί θάλαμοι «ήχου και όρασης» έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μίνι προβολές σε πλήρως αποκρυφόμενα περιβάλλοντα στους επισκέπτες.

 

 

4.0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 

Η επένδυση καθρεφτών της βιβλιοθήκης έχει σχεδιαστεί ως έχει για δύο λόγους:

 

Κατά κύριο λόγο, τονίζει αισθητικά την ατομική του λειτουργία (καθώς θα λειτουργεί και ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας του Νέου Μουσείου) εφαρμόζοντας ένα διαφορετικό υλικό για να τονίσει την ανεξαρτησία του.

 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η πρόσοψη της βιβλιοθήκης συμβολικά και μεταφορικά γίνεται ο καθρέφτης του πολιτισμού, του πολιτισμού και της κληρονομιάς, όπως και το περιεχόμενο των βιβλίων της.

12 south west view.jpg

5.1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

 

5.2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

Αυτές οι δύο οντότητες σχετίζονται με την έννοια ότι τόσο τα Γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων όσο και τα Γραφεία Διοικητικού και Υποστηρικτικού Προσωπικού του Μουσείου έχουν να κάνουν με την αρχαιολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά.

 

Εξ ου και η σκόπιμη επιλογή να τα ενσωματώσετε ως δύο πτερύγια επέκτασης του υπάρχοντος διατηρητέου κτιρίου επί τόπου, διατηρώντας τους ίδιους όγκους και αναλογίες (ανοίγματα και κλίσεις οροφής) αλλά με σύγχρονες προδιαγραφές υλικών και τεχνολογικού εξοπλισμού, που προκύπτουν από τις απαραίτητες λειτουργίες.

 

Ο εξωτερικός τους μεταλλικός φράκτης πλέγματος που ενεργεί ως φυτική πρόσοψη στο Βορρά, γίνεται ένας εσωτερικός διάδρομος εκθεμάτων του Νέου Μουσείου όπου το μεταλλικό πλέγμα με οπίσθιο φωτισμό λειτουργεί ως πηγή φωτός, πάνω στο οποίο η τέχνη μπορεί να κρεμαστεί και να εκτίθεται.

 

6.0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

Παρόλο που τα εργαστήρια είναι μια ιδιωτική λειτουργία (καθώς πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο από το προσωπικό και μόνο μέσω της εισόδου του προσωπικού) και η πρόσβασή τους στο κοινό πρέπει να είναι περιορισμένη, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα μπορούσαν να έχουν έναν πολύ εκπαιδευτικό σκοπό υπό την έννοια ότι Οι δραστηριότητές τους (διατήρηση και επεξεργασία αρχαιολογικών ευρημάτων) θα μπορούσαν να παρατηρηθούν από μαθητές και ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να τους εκπαιδεύσουν ως προς την όλη διαδικασία των δραστηριοτήτων τους.

Αυτό επιτεύχθηκε δημιουργώντας μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη και ιδιωτική πτέρυγα, η οποία περικλείει όλα τα εργαστήρια κάτω από την οροφή της συγκεκριμένης κορδέλας περιπάτου που τα περικλείει.

 

Όλα τα εργαστήρια έχουν μια πρόσοψη από τυφλό σκυρόδεμα επενδεδυμένο με ξύλινες λωρίδες, δίνοντάς τους μια μοναδική ταυτότητα ως οντότητα, εμποδίζοντας τη θέα και δημιουργώντας ένα οπτικό φράγμα από την πλευρά της νοτιοανατολικής πρόσοψης της λεωφόρου Chilonos.

 

Στη νοτιοδυτική πρόσοψη (όπου προστατεύονται από άμεσο ηλιακό φως λόγω της προεξοχής σκυροδέματος με κορδέλα που τους καλύπτει) έχουν μια εν μέρει προαιρετική υαλοπίνακα (ρυθμιζόμενη από περσίδες) που επιτρέπει τη μερική θέα της εργασίας και του περιεχομένου τους μόνο από το εξωτερικό τους.

 

 

10.0 ΠΑΡΚΙΝΓΚ

 

 

Τρεις παράμετροι έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τους υπόγειους χώρους στάθμευσης:

 

Κατά κύριο λόγο, ο αυστηρός περιορισμός για τις υπόγειες θέσεις στάθμευσης να μην βρίσκονται κάτω από το Νέο Μουσείο.

 

Δεύτερον, η σκόπιμη ιδέα πρόθεσης να μην επεκταθεί οριζόντια υπόγεια, ώστε να επιτρέψει έναν μέγιστο χώρο στον κήπο, συνδέοντάς τον με το κοντινό πάρκο και τις διαμορφωμένες περιοχές του ποταμού.

 

Τέλος, η σκόπιμη πρόθεση να μην καταστραφούν οποιεσδήποτε διαμορφωμένες περιοχές θα δημιουργηθεί στη Φάση Α για να σκάψει και να κατασκευάσει τα δύο υπόγεια επίπεδα της Φάσης Β.

 

Εξ ου και η απόφαση της υπέρθεσης τριών πανομοιότυπων υπόγειων χώρων στάθμευσης 100 θέσεων, σύμφωνα με τις οποίες η ολοκλήρωση του κελύφους και των τριών επιπέδων θα προ-κατασκευαστεί από τη Φάση Α, τηρώντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς του προϋπολογισμού αυτής της φάσης.

7 landscaping.jpg
bottom of page